Robert De Niro

Joker (2019) HD | Монгол хэлээр
8.6
Хэл

Joker (2019) HD | Монгол хэлээр

1980 он, Артур Флек хэмээх амжилтгүй комедиан гэмт хэргийн ертөнцийн гоц ухаантан болон хувирч байгаа тухай гарна.